TREŚC ARCHIWALNA

Lokaty rentierskie


LOKATA RENTIERSKA  STABILNA 2014


Szczegółowe informacje dotyczące danej oferty są dostępne w placówkach SKOK Wołomin.

RENTIERSKA NOWA 2014
dla osób które uzyskały członkostwo w SKOK od 01.11.2013 r.
(ważna od dnia 21.02.2014 r.)
Oprocentowanie dla członków posiadających min. 1 udział - lokata o zmiennym oprocentowaniu, od której w czasie trwania okresu umownego klient wypłaca odsetki - co 1 miesiąc lub 3 miesiące w zależności od rodzaju lokaty
- lokata odnawialna
  wypłata odsetek co 1 miesiąc wypłata odsetek co 3 miesiące
12 miesięcy 4,30 % 4,50 %
24 miesiące 4,40 % 4,60 %
36 miesięcy 4,50 % 4,70 %

Opłata za prowadzenie Brak
Okres trwania Od 12 m-cy do 36 m-cy
Kwota minimalna Minimalna wpłata na lokatę – 1 000 zł
Zamknięcie Lokaty - po upływie okresu umownego lokaty, automatycznie przedłuża się na taki sam okres,
- przed upływem okresu umownego Posiadaczowi przysługują odsetki w wysokości 10 % odsetek naliczonych do dnia podjęcia lokaty pomniejszonych o należny podatek, z tym zastrzeżeniem że wypłacony kapitał lokaty pomniejszony jest o różnicę pomiędzy kwotą wypłaconych odsetek o kwotą odsetek należnych w przypadku zerwania lokaty.
CMS by Tenkai sp. z o.o.
Strona Główna | O nas | Komunikaty | Kontakt